רשום פופולרי

מי מתמודד לתפקיד? פרופיל של 2%

הנתונים שלנו מראים כי אלה שאומרים כי ביקשו לתפקיד נוטים להיות לבנים, גברים ומשכילים. למעשה, בעוד שנשים מהוות מחצית מהאוכלוסייה הבוגרת, הם רק רבע מאלו שאומרים כי התמודדו על תפקידם.

Facebook   twitter