מי שגברים ונשים מעדיפים כעמיתיהם לעבודה

העדפת עבודה_1213רוב האמריקאים אומרים שזה לא משנה אם עמיתיהם לעבודה הם גברים או נשים. אך עבור אלה עם העדפה, גברים אומרים שהם מעדיפים לעבוד עם גברים וכך גם נשים, על פי סקר שנערך לאחרונה במרכז המחקר של פיו.

כשלושה רבעים מהמבוגרים, כולל 78% מהגברים ו -76% מהנשים, אומרים שזה לא משנה להם אם עמיתיהם לעבודה הם נשים או גברים.

אך ל -22% הנותרים, המגדר חשוב - והגברים הם שמקבלים את ההנהון משני המינים בפער של 2-1, על פי הסקר הטלפוני הארצי של 2,002 מבוגרים שנערך בין התאריכים 7-27 באוקטובר.

כאשר התוצאות מחולקות לפי מגדר, גברים המביעים העדפה הם בעלי סיכוי כפול לומר שהם מעדיפים בעיקר גברים אחרים כעמיתים לעבודה מאשר נשים (14% לעומת 7%).

העדפת עמיתים 2_1213נשים עם העדפה מסכימות: בערך אחת מכל חמש (18%) אומרות שהן מעדיפות שעמיתיהן לעבודה יהיו גברים בעוד שרק 5% מעדיפים לעבוד בעיקר עם נשים אחרות.

כדי לבחון את ההעדפות המגדריות במקום העבודה, נשאלו המשיבים המועסקים כיום או אי פעם מילאו עבודה סדרה של שלוש שאלות. השניים הראשונים שאלו האם המשיבים סבורים שגברים ונשים מעדיפים לעבוד בעיקר עם גברים או עם נשים. (עוד רגע על התשובות לשאלות אלו).השאלה השלישית שאלה את הנשאלים לגבי השקפתם האישית: 'ומה איתך, האם אתה מעדיף בעיקר שיהיו גברים עמיתים לעבודה, נשים כעמיתים לעבודה, או שזה לא משנה לך'? (לניתוח מפורט יותר של המגדר במקום העבודה, ראה דוח מרכז המחקר של פיו 'על פערי שכר, נשים המילניום ליד זוגיות לעת עתה).

העדפות לפי דור

1213. עמיתים לעבודהבני דור המילניום, מבוגרים בגילאים 18 עד 32, נוטים פחות להעדיף לעבוד עם עמיתים לעבודה מאשר לדורות אחרים. בסך הכל, בערך אחד מכל עשרה (11%) מהמבוגרים הצעירים טוענים שהם רוצים לעבוד בעיקר עם גברים לעומת 19% מהג'נרס, 16% מהבייבי בומרס ו -21% מהדור השקט.

הוספת מין לניתוח מגלה הבדלים דוריים בולטים אחרים. גברים בני אלפי שנים הם בעלי סיכוי גבוה יותר באופן משמעותי מגברים מבוגרים ונשים בני אלפי שנים שהם מעדיפים לעבוד בעיקר עם נשים. בסך הכל 11% מהגברים הצעירים טוענים שהם מעדיפים לעבוד עם נשים בהשוואה ל -5% מכלל הגברים שאינם בני אלפי שנים ו -6% מהנשים המילניאליות.

יחד עם זאת, כחמישית מכל נשים מדור X מעדיפות גברים על פני עמיתים לעבודה (22% לעומת 3%). זה גם גדול יותר משיעור הגברים של בומר (13%) או מילניאלס, ללא קשר למגדר (גברים 11%, נשים 12%) שמעדיפים לעבוד בעיקר עם גברים.

נשים מהדור השקט (מבוגרים בגילאי 66 ומעלה) נוטות יותר מגברים בני אלפי שנים להעדיף עמיתים לעבודה גברים (20% לעומת 11%). המדגם של גברים מהדור השקט במדגם זה הוא קטן מדי לניתוח.

הרחבת הנוף

בעוד מעטים יחסית של אמריקאים אומרים כי באופן אישי הם מעדיפים לעבוד בעיקר עם מין אחד, התוצאות משתנות באופן משמעותי כאשר השאלה מתרחבת כדי לבדוק מה המשיבים מאמינים שהציבור הרחב מעדיף.

במקום לשאול את העדפתם האישית, שתי שאלות שאלו את המשיבים האם, באופן כללי, הם חושבים שהמינים מעדיפים שיהיו גברים או נשים כעמיתים לעבודה.

עמיתים לעבודה 1213כעת, כארבע-עשרה (44%) מאמינים כי לגברים יש העדפה בכל הנוגע למין עמיתיהם. כשליש (34%) מאמינים שלנשים יש גם העדפות מגדריות אצל עמיתים לעבודה.

אך מעבר להבדלים אלה, התבנית הכוללת של התגובות הללו זהה לזו כששואלים גברים ונשים לגבי השקפותיהם האישיות - למעט יוצא מן הכלל הבולט.

כאשר הם נשאלים לגבי העדפות גברים, גברים ונשים מסכימים שגברים מעדיפים גברים כעמיתים לעבודה.

בקרב המשיבים הגברים, כשלוש עשרה (32%) טוענים כי גברים בדרך כלל מעדיפים לעבוד עם גברים ואילו רק 7% טוענים שהם מעדיפים נשים לעבודה לעבודה. חלק גדול עוד יותר מהנשים - 40% מהנשים אומרות שגברים מעדיפים גברים כעמיתים לעבודה ואילו 9% טוענים שגברים מעדיפים לעבוד עם נשים.

אך הדפוס משתנה כאשר גברים נשאלים לגבי העדפות נשים. כעת חלק גדול יותר מהגברים מאמין שנשים מעדיפות לעבוד עם נשים אחרות ולא עם גברים (25% לעומת 13%).

לעומת זאת, נשים נשואות אומרות שנשים מעדיפות גברים לעבודה (21% אומרים גברים לעומת 10% אומרים נשים) - תפיסה המדויקת על סמך תשובותיהן בפועל של נשים.

Facebook   twitter